Ośrodek Pomocy Społecznej w Gliwicach utworzony został z dniem 1 maja 1990 r. mocą Uchwały nr XIV/62/90 Miejskiej Rady Narodowej w Gliwicach z dnia 28 lutego 1990 r.
Ośrodek jest jednostką organizacyjną Miasta Gliwice funkcjonującą w oparciu o statut nadany Uchwałą nr XXVI/699/2004 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 22 grudnia 2004 r.

Celem działalności Ośrodka jest:

  • pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia, a także zapobieganie powstawaniu takich sytuacji.
  • wspieranie osób i rodzin w wysiłkach zmierzających do: zaspokojenia niezbędnych potrzeb życiowych, ich usamodzielnienia i integracji ze środowiskiem.

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH (STRONA GŁÓWNA) <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>

OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH - DANE KONTAKTOWE <<<KLIKNIJ TUTAJ>>>


OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GLIWICACH - DZIAŁ BEZDOMNOŚCI

UL. ZIEMOWITA 1, 44-100 GLIWICE; TELEFON 32 337 11 81